Het doel van Stoom Stichting Nederland:
“De stichting stelt zich ten doel historische, door stoom gedreven werktuigen en transportmiddelen in bedrijfsvaardige staat te houden en te herstellen en deze zodoende voor het nageslacht te bewaren.”
(Artikel 2, lid a, van de statuten van de SSN).

Aanvankelijk bestond de SSN-collectie uit meer dan locomotieven en rijtuigen. Zo maakten onder andere een stoomsleepboot en een door stoom aangedreven graanelevator hier ook deel van uit. Veranderende inzichten hebben ertoe geleid de focus te leggen op het laten rijden van stoomtreinen. Niet railgebonden objecten werden hierna overgedaan aan collega-organisaties.

Tegenwoordig bestaat de collectie van de Stoom Stichting Nederland uit vijf grote stoomlocomotieven en twee kleine stoomlocomotieven. Daarnaast beschikt de SSN over drie 1e-klasse rijtuigen, vijf 2e-klasse rijtuigen (waarvan één in gebruik als personeels-/materiaalrijtuig) en een restauratierijtuig. Voor het rangeren op het museumemplacement beschikt de SSN ten slotte over twee diesellocomotieven. De collectie vindt onderdak in het in oktober 1998 betrokken Museumstoomdepot in Rotterdam, aan de rand van het NS-emplacement Rotterdam Noord Goederen nabij Rotterdam Crooswijk. De in klassieke stijl gebouwde locomotievenloods biedt ons een perfect onderkomen.