Rijtuigen

In de beginjaren van het bestaan van de SSN was het eenvoudig om passende rijtuigen bij de DB of de NS te huren. Dit werd met de jaren echter steeds moeilijker, enerzijds door het grote materieelgebrek bij zowel de NS als de DB, anderzijds ook doordat ook voor deze rijtuigen het einde eens zou komen. Bovendien zijn de nog aanwezige “passende” rijtuigen van dermate veel elektronica voorzien dat het bijna onmogelijk is deze met stoomtractie in te zetten. Ook zijn de rijtuigen uiterlijk aan de tegenwoordige tijd aangepast waardoor het product nostalgische stoomtrein werd aangetast. Dit deed de SSN in 1991 besluiten een eigen stam passende personenrijtuigen te kopen.

Overzicht rijtuigen:

NL- SSN 51 84 22-40 498type Bm 232 Bouwjaar 1958
NL -SSN 51 84 22-40 350type Bm 238 Bouwjaar 1958
NL- SSN 51 84 22-40 414type Bm 238 Bouwjaar 1959
NL- SSN 51 84 22-40 618type Bm 238 Bouwjaar 1959
NL -SSN 51 84 22-40 759type Bm 238 Bouwjaar 1960
NL- SSN 51 84 18-40 025type K1A Bouwjaar 1934
NL- SSN 51 84 18-40 027type K1A Bouwjaar 1934
NL- SSN 51 84 18-40 036type K1A Bouwjaar 1934
NL- SSN 51 84 88-80 217Mitropa Bouwjaar 1984
K1A rijtuig

De K1A rijtuigen

In eerste instantie werden van de Belgische spoorwegen afkomstige, 1e klas rijtuigen van het type K1A aangeschaft. Deze uit het begin van de jaren dertig stammende rijtuigen zijn voorzien van zeer luxe stoffering en met het typisch houten interieur doen zij de tijden van weleer herleven.

BM rijtuig

De Bm rijtuigen

Begin 2010 kregen wij de mogelijkheid om vier rijtuigen van het type Bm238 over te nemen. Deze rijtuigen zijn rond 1979 uit rijtuigen type Bm232 omgebouwd en zijn dan ook nagenoeg gelijk aan het eerder genoemde Bm232-rijtuig. Het meest opvallende verschil aan de buitenzijde is dat de rijtuigen van het type Bm238 zijn uitgerust met de bekende draai-vouwdeuren. Hiermee werd de SSN uitgebreid met een stam relatief jonge rijtuigen uit de jaren vijftig/zestig, die goed past bij de stoomlocomotieven van de SSN.

Om de actieradius van onze stoomlocomotieven te vergroten is in 2015 per project waterwagen gestart en in 2017 afgerond. Door deze extra toevoeging aan onze trein kunnen we verder rijden voordat we water nemen.

In feite stonden er nu dus twee volledige stammen te beschikking: een K1A-stam en een Bm-stam. Zowel uit onderhoud- als uit exploitatieoogpunt een ongewenst grote collectie. Daarom werd besloten om een deel van deze collectie af te stoten. In december 2010 werd er overeenstemming bereikt met het Toeristisch Spoorweg Patrimonium uit België inzake de overname van 2 K1A’s, de K1BD en de nooit gereviseerde K1D. Hiermee is de K1A-collectie bij de SSN teruggebracht tot 3 rijtuigen.

Het MITROPA-restauratierijtuig

Ten slotte is de SSN in het bezit van een Mitropa-restauratierijtuig. Dit uit 1984 daterende rijtuig is afkomstig uit de voormalige DDR, waar het dienst deed in de treinen van de toenmalige Deutsche Reichsbahn. Het rijtuig was ondanks haar zeer jonge leeftijd na de ëënwording van Duitsland overcompleet en kon door de SSN in 1994 worden overgenomen. De exploitatie was destijds in handen van Mitropa, in de DDR-tijd een staatsbedrijf. Hoewel het huidige cateringbedrijf Mitropa niets meer met de exploitatie van dit rijtuig te maken heeft, heeft de SSN toestemming gekregen de naam Mitropa op het rijtuig te laten staan. Een zeer gewaardeerd gebaar waardoor de authentieke status van het rijtuig bewaard is gebleven. Het rijtuig, dat plaats biedt aan 40 reizigers, is voorzien van een moderne inrichting die alle denkbare cateringdiensten mogelijk maakt, variërend van een broodje hamburger tot luxe maaltijden.