Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

 

De SSN is door de Belastingdienst erkend als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat giften aan de Stichting in de regel aftrekbaar zijn in uw belastingaangifte. Onderstaand enkele gegevens van de stichting om u als (potentiële) gever inzicht te geven in de Stoom Stichting Nederland.

Mocht u vragen hebben omtrent dit onderwerp, dan kunt u tijdens de openingstijden contact opnemen met het Museumstoomdepot. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Onze notaris is zeer wel bereid om de verkrijging van een akte van schenking met u door te nemen.

Sponsoring