Let op: zaterdag 15 december zijn wij gesloten in verband met SSN Kerst Expres naar Magisch Maastricht

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)De SSN is door de Belastingdienst erkend als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat giften aan de Stichting in de regel aftrekbaar zijn in uw belastingaangifte. Onderstaand enkele gegevens van de stichting om u als (potentiële) gever inzicht te geven in de Stoom Stichting Nederland.

Mocht u vragen hebben omtrent dit onderwerp, dan kunt u tijdens de openingstijden contact opnemen met het Museumstoomdepot. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Onze notaris is zeer wel bereid om de verkrijging van een akte van schenking met u door te nemen.Naam van de instelling
Stoom Stichting Nederland

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
RSIN/Fiscaalnummer 0088.40.428

Post- en bezoekadres van de instelling
Postadres: Postbus 2968 3000 CZ ROTTERDAM
Bezoekadres: Rolf Hartkoornweg 50 3034 KL ROTTERDAM


Hoofdlijnen van het beleidsplan 2017

De doelstelling.
De doelstelling van de Stoom Stichting Nederland is het beleven van het reizen per stoomtrein voor het nageslacht te behouden.
Om deze doelstelling te bereiken, is een eigen collectie spoorwegmateriaal opgebouwd, waarmee ritten over de Nederlandse en soms buitenlandse spoorwegnetten gereden worden. Open de pagina met details over de SSN historie

De locomotieven.
Het locplan voorziet in het tegelijkertijd rijvaardig houden van tenminste twee hoofdlijnlocomotieven.

De rijtuigen.
Om te allen tijde een complete trein op de baan te kunnen hebben is het gewenste eindplaatje als volgt:
1 Restauratierijtuig.
3 1ste klasse rijtuigen.
5 2de klasse rijtuigen waarvan een exemplaar als medewerkerswagen.
1 Bagagerijtuig, omgebouwd tot watervoorraadwagen.


De medewerkers.
De SSN is een 100% vrijwilligersorganisatie en heeft geen betaalde krachten in dienst.
Het grootste kapitaal naast de collectie zijn de onbetaalde vrijwilligers. Momenteel bestaat de groep uit circa 100 mensen, waarvan 75% zeer actief is. De aanwas van jongeren blijft een zaak van aandacht. Om kennis te behouden is het noodzakelijk om vakkennis binnen de werkplaats ook op anderen, en dan met name jongeren, over te brengen.

De financiering.
Het gewenste beleid is gericht op het minimaliseren van de vaste lasten (erfpacht en OZB) om de SSN meer financiële armslag te geven.Functie en namen van de bestuurders
H.A. Schultz (voorzitter)
J.H. van der Putten (secretaris)
A.G. Bodde (penningmeester)
R.Bergsma

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
2016 stond in het teken van het rijvaardig houden van ons materieel. Waarbij de focus lag op het rijvaardig houden van onze sneltreinlocomotief 01 1075. Daarnaast is de 23 023 in groot onderhoud sinds 2015. Bijdragen van de het Prins Bernard Fonds en onze donateurs maken het mogelijk om de onderhoudskosten te reduceren. Om de actieradius van onze stoomlocomotieven te vergroten is in 2015 per project waterwagen gestart en in 2017 afgerond. Door deze extra toevoeging aan onze trein kunnen we verder rijden voordat we water nemen. Eind 2016 zijn wij gestart met onze reguliere winter onderhoudsperiode, zodat ons historische materieel in prima conditie in 2017 weer te zien zal zijn bij diverse gelegenheden.

Het Beleidsplan 2017
Het volledige beleidsplan is voor u vastgelegd in het document Beleidsplan 2017(pdf)

Financiële verantwoording
Deze gegevens hebben wij voor u samengevat en gebundeld in het document JAARREKENING 2017(pdf)


Als sponsor

Behalve als donateur of deelnemer, kunt u het werk van de Stoom Stichting Nederland ook steunen als sponsor. Met name voor bedrijven die de SSN een warm hart toedragen kan dit een aantrekkelijke optie zijn. Uw sponsorbijdrage kan een financiële zijn, maar ook op andere manieren kunt u ons steunen. Zo kunt u bijdragen aan een bepaald project of evenement of kunt u overtollige bedrijfsmiddelen aan de SSN schenken. In een persoonlijk gesprek zoeken wij graag samen met u naar de mogelijkheid die voor u het meest aantrekkelijk is.


Sponsors: