Het begin

In de beginjaren van het bestaan van de SSN was het eenvoudig om passende rijtuigen bij de DB of de NS te huren. Dit werd met de jaren echter steeds moeilijker, enerzijds door het grote materieelgebrek bij zowel de NS als de DB, anderzijds ook doordat ook voor deze rijtuigen het einde eens zou komen. Bovendien zijn de nog aanwezige "passende" rijtuigen van dermate veel elektronica voorzien dat het bijna onmogelijk is deze met stoomtractie in te zetten. Ook zijn de rijtuigen uiterlijk aan de tegenwoordige tijd aangepast waardoor het product nostalgische stoomtrein werd aangetast. Dit deed de SSN in 1991 besluiten een eigen stam passende personenrijtuigen te kopen.

K1A rijtuig
Gemaakt door: R.J. Bergsma


Gemaakt door: J.A. Roesen

Het Mitropa restauratierijtuig
Gemaakt door: P.H. Breedijk

De SSN waterwagen
Gemaakt door: A.G. Bodde

De K1A rijtuigen

In eerste instantie werd een viertal, van de Belgische spoorwegen afkomstige, 1e klas rijtuigen van het type K1A aangeschaft. Deze uit het begin van de jaren dertig stammende rijtuigen zijn voorzien van zeer luxe stoffering en met het typisch houten interieur doen zij de tijden van weleer herleven. Dit viertal werd aangevuld met een tot dezelfde serie behorend 3e klas rijtuig met bagage-afdeling. Dit als 'pakwagen' aangeduide rijtuig met typeaanduiding K1BD, fungeerde tot voor kort als personeels- en materiaalrijtuig op binnenlandse ritten. In het met houten banken uitgevoerde zitgedeelte reisden de SSN-medewerkers, terwijl het bagagecompartiment werd gebruikt als opslagruimte voor gereedschappen, smeermiddelen, brandslangen en dergelijke. Halverwege het eerste decennium van de 21e eeuw werd uit de boedel van de failliete Vennbahn een 5e K1A aangeschaft, dat op dit moment in eigen beheer volledig wordt gereviseerd. Deze rijtuigen vormden tot voor kort de ruggengraat van de SSN exploitatie.

Tegen het einde van het eerste decennium werd duidelijk dat de K1 stam alleen op termijn niet meer voldoende was voor een verantwoorde exploitatie. Ten eerste mochten we ons verheugen in een groeiende belangstelling voor onze ritten. Dit had echter tot gevolg dat er steeds vaker reizigers teleurgesteld moesten worden: de trein is volgeboekt. Daarbij kwam het aspect dat als gevolg van de hoge leeftijd van 75(!) jaar, er steeds meer onderhoud aan de rijtuigen moest worden gepleegd wat weer een exploitatierisico met zich mee brengt. Ten slotte was het als gevolg van de afmetingen uitgesloten om de K1Bd toegelaten te krijgen op het Duitse spoorwegnet. Omdat er op buitenlandse ritten ook medewerkers mee gaan (en moeten) ging dit ten koste van de zitplaatscapaciteit in de K1A rijtuigen.

Al met al was het bovenstaande voor de SSN aanleiding om de samenstelling van de rijtuigstam eens kritisch onder de loep te nemen en uit te kijken naar alternatieven. Uitgangspunt hierbij was de eis dat eventueel nieuwe rijtuigen een passend historisch uiterlijk zouden hebben en daarbij zowel elektrische als stoomverwarming moeten hebben.

Als eerste werd gezocht naar een personeelsrijtuig dat in Duitsland toegelaten zou kunnen worden. Hiervoor is een rijtuig van het type Bm232 aangeschaft. Dit is een bekend standaardtype D-treinrijtuig uit de jaren vijftig/zestig dat zowel met stroom als met stoom verwarmd kan worden. Op buitenlandse ritten wordt dit rijtuig ingezet voor de medewerkers, waardoor meer reizigers in de K1-rijtuigen mee kunnen reizen.

De Bm rijtuigen

Begin 2010 kregen wij de mogelijkheid om vier rijtuigen van het type Bm238 over te nemen. Deze rijtuigen zijn rond 1979 uit rijtuigen type Bm232 omgebouwd en zijn dan ook nagenoeg gelijk aan het eerder genoemde Bm232-rijtuig. Het meest opvallende verschil aan de buitenzijde is dat de rijtuigen van het type Bm238 zijn uitgerust met de bekende draai-vouwdeuren. Hiermee werd de SSN uitgebreid met een stam relatief jonge rijtuigen uit de jaren vijftig/zestig, die goed past bij de stoomlocomotieven van de SSN.

Om de actieradius van onze stoomlocomotieven te vergroten is in 2015 per project waterwagen gestart en in 2017 afgerond. Door deze extra toevoeging aan onze trein kunnen we verder rijden voordat we water nemen.

In feite stonden er nu dus twee volledige stammen te beschikking: een K1A-stam en een Bm-stam. Zowel uit onderhoud- als uit exploitatieoogpunt een ongewenst grote collectie. Daarom werd besloten om een deel van deze collectie af te stoten. In december 2010 werd er overeenstemming bereikt met het Toeristisch Spoorweg Patrimonium uit België inzake de overname van 2 K1A's, de K1BD en de nooit gereviseerde K1D.
Hiermee zal de K1A-collectie bij de SSN worden teruggebracht tot 3 rijtuigen.
Het contract voor deze overname is zondag 23 januari 2010 getekend en op zondag 24 april 2011 zijn de rijtuigen uiteindelijk overgedragen aan hun nieuwe eigenaar.

Het MITROPA-restauratierijtuig

Ten slotte is de SSN in het bezit van een Mitropa-restauratierijtuig. Dit uit 1984 daterende rijtuig is afkomstig uit de voormalige DDR, waar het dienst deed in de treinen van de toenmalige Deutsche Reichsbahn. Het rijtuig was ondanks haar zeer jonge leeftijd na de ëënwording van Duitsland overcompleet en kon door de SSN in 1994 worden overgenomen. De exploitatie was destijds in handen van Mitropa, in de DDR-tijd een staatsbedrijf. Hoewel het huidige cateringbedrijf Mitropa niets meer met de exploitatie van dit rijtuig te maken heeft, heeft de SSN toestemming gekregen de naam Mitropa op het rijtuig te laten staan. Een zeer gewaardeerd gebaar waardoor de authentieke status van het rijtuig bewaard is gebleven. Het rijtuig, dat plaats biedt aan 40 reizigers, is voorzien van een moderne inrichting die alle denkbare cateringdiensten mogelijk maakt, variërend van een broodje hamburger tot luxe maaltijden.

Als alle overdrachten, revisies, schilderbeurten en ombouwacties hun beslag hebben gekregen, zal een volledige SSN-trein bestaan uit:
- 1 rijtuig type Dm, in gebruik als waterwagen
- 1 rijtuig type Bm232, in gebruik als personeelsrijtuig.
- 4 rijtuigen type Bm238, voor het vervoeren van 288 reizigers in de 2e klasse
- 3 rijtuigen type K1A, voor het vervoer van 192 reizigers in de 1e klasse
- 1 Mitropa restauratierijtuig
Totaal dus 10 rijtuigen met een totale capaciteit van bijna 500 reizigers!