De SSN stelt zich ten doel "..... historische, door stoom aangedreven werktuigen en transportmiddelen in bedrijfsvaardige staat te houden en te herstellen en deze zodoende voor het nageslacht te bewaren...." (Artikel 2 van de statuten van de SSN).

Een blik op een deel van de SSN-collectie.
Gemaakt door: J.A. Roesen

Aanvankelijk bestond de SSN-collectie dan ook uit meer dan locomotieven en rijtuigen. Zo waren ondermeer een stoomsleepboot en een door stoom aangedreven graanelevator ooit onderdeel van de SSN-collectie. Veranderende inzichten leidden er echter toe dat er op een gegeven moment besloten werd om ons te concentreren op het laten rijden van stoomtreinen, waarna de niet railgebonden objecten werden afgestoten en overgedaan aan collega-organisaties.

Op dit moment bestaat de collectie van de SSN uit een vijftal grote stoomlocomotieven en twee kleine stoomlocomotieven. Daarnaast beschikt de SSN over 3 1e-klasse rijtuigen, 5 2e-klasse rijtuigen (waarvan één in gebruik als personeels/materiaalrijtuig) en een restauratierijtuig. Voor het rangeren op het museumemplacement beschikt de SSN ten slotte over 2 diesellocomotieven.

Deze collectie vindt onderdak in het in oktober 1998 betrokken Museumstoomdepot in Rotterdam, aan de rand van het NS-emplacement Rotterdam Noord Goederen nabij Rotterdam Crooswijk. De in klassieke stijl gebouwde locomotievenloods biedt ons een uitstekend geoutilleerd onderkomen.