8811

8811

In de zomer van 1981 werd de SSN-collectie uitgebreid met de voormalige NS-locomotief 8811. Deze locomotief is in veel opzichten sterk afwijkend van de andere SSN-locomotieven. Voor een belangrijk deel komt dit door de zadelvormige watertank op de ketel en het binnenliggende drijfwerk, typische kenmerken van de Engelse constructiewijze.

Haar leven bij de NS

De drieassige rangeerlocomotief werd in opdracht van het Britse War Department gebouwd teneinde gebruikt te worden door het invasieleger voor de bevrijding van het vasteland van Europa. In het totaal werden 391 locomotieven van dit type gebouwd. De 8811 werd als WD 5080 gebouwd bij Hudswell Clarke & Co. te Leeds in 1943. Tot het moment van de invasie in Normandië is ze in Engeland in dienst geweest. Na haar enerverende reis met de geallieerden bleef de inmiddels tot 75080 vernummerde locomotief in 1945 achter in Nederland, waar ze op 20 augustus 1945 samen met 26 eendere locomotieven ter beschikking werd gesteld aan de Nederlandse Spoorwegen. Eind 1947 werden deze locomotieven definitief aangekocht. Ze werd in dienst gesteld als No. 8811. De oorspronkelijke kakibruine kleur werd later vervangen door NS groen met een zwart onderstel en rode bufferbalken.
Tot 1950 was de 8811 gestationeerd in Nijmegen, daarna een jaar in het depot Venlo en vanaf augustus 1951 stoomde zij dagelijks door Rotterdam. Depot Feijenoord was nu de thuishaven geworden. Hier leverde ze grote prestaties: de afstanden in de havens zijn immers naar verhouding erg groot voor een rangeerloc. De 8800 bleek hier sterker te zijn dan diesellocomotieven van de series 500 en 600.

Haar latere levensjaren

Maar dit mocht niet baten: de NS ontstoomde. Op 12 februari 1953 werd de loc verkocht aan de Maatschappij tot Exploitatie der Steenkolenmijnen Laura & Vereeniging NV te Eygelshoven, waar ze bij de mijn Julia werd ingezet als nr. IV. Later werd ze vernummerd in LV 13, naar het ketelnummer. Hier bleef zij tot 1975 in dienst. Bij toeval werd de locomotief in 1981 ontdekt door een groepje jonge SSN-medewerkers op het moment dat ze uit een loods werd gereden om te worden gesloopt. Dit kon op het laatste moment worden verhinderd waarna de locomotief op een zesassige kuilwagen van de NS naar Rotterdam werd gebracht.

Na 36 jaar in aktie met de SGB 4389 in dubbeltractie en een sleep Blokkendoos-rijtuigen op weg naar Hoedekenskerke. Foto: D.T. Houtsma

De restauratie

De eerste stappen van de restauratie van de 8811 waren al gezet in 1993. Omdat het duidelijk werd dat de bestaande ketel van de 8811 in te slechte staat was om voor de loc te kunnen gebruiken, werd, tegelijkertijd met het nieuwe stoomvat van de vuurloze, bij de werkplaats van de Deutsche Bahn in Görlitz een nieuwe ketel besteld. Op 7 februari 1997 werden de ketel en het frame, samen met enkele kisten vol losse onderdelen, in Rotterdam afgeleverd. Later dat jaar werd de ketel tijdelijk geplaatst op het frame, dit vanwege de aanstaande verhuizing in 1998.

Als gevolg van andere prioriteiten werd het grote werk aan de 8811 daarna enkele jaren stopgezet. Pas in 2001 is het werk aan de loc serieus hervat. De ketel werd weer van het frame gehaald en op diplorries gezet. In eerste instantie werd toen gewerkt aan de ketelbeplating, de asbak en de rookkastdeur. Nadat de ketelbeplating en de asbak gereed waren, kon de ketel weer worden geplaatst. Er werd daarna hard gewerkt aan de reparatie van de zadeltank. Daarnaast werden vele minder grote delen onderhanden genomen, zoals de nieuwe omloopplaten en de zandkisten.

In februari 2005 werd de loc naar buiten getrokken en werden de zadeltank en het dak van het machinistenhuis op het frame geplaatst. Eveneens in dat jaar werden de kolenbak en de onderzijde van het machinistenhuis geheel nieuw gemaakt en direct daarna werd de bovenzijde van locomotief in de grondverf gezet.

Begin 2006 werd begonnen de zuigers, cilinders, schuivenkast en drijfstanglagers onder handen te nemen, een karweitje dat de nodige nauwkeurigheid vereiste. Ook de regulateur, veiligheden en de appendages in het machinistenhuis werden opgeknapt. En niet onbelangrijk de loc werd weer in de bekende groene en zwarte kleuren geverfd. Het uitwendige van de loc was daarmee grotendeels klaar.

Tussen 2007 en 2009 worden appendages en de geheel in eigen beheer vervaardigde nieuwe vuurdeur gemonteerd. Ook alle leidingen, zoals die van de zandstrooiers, de smeerleidingen, het remsysteem en de grote stoom- en waterleidingen van de injecteurs werden nieuw gemaakt.

Ook werden de koppelstangen aangebracht. Eindelijk begon het weer op een echte loc te lijken!

Na nog de laatste appendages te hebben gemonteerd werd in april 2010 de loc sinds zeer lange tijd weer eens van kolen voorzien. En eindelijk in juni 2010, werd alle noeste arbeid beloond door het opstoken van de herboren loc. Rook, stoom en vlaai waren de beloning voor het restauratieteam. De toegestane 12 bar stoomdruk werd gehaald! Na nog vele werkzaamheden, zoals het aanbrengen van onderdelen van het drijf- en remwerk, reed de 8811 in oktober 2010 haar eerste meters op het Stoomdepot.

Pas in de winter van 2012 werd de ketel van de 8811 definitief gekeurd, waarna nog enkele afrondende werkzaamheden werden uitgevoerd.

Op vrijdag 13 april 2012 werd de ingebruikname van de 8811 gevierd; de officiële handeling vond plaats door de voorzitter van de stadsdeelraad Kralingen-Krooswijk, de heer Lucas de Boer.
Ook de 01 1075 en 65 018 stonden onder stoom. Op het moment dat de 8811 met aan boord de heer De Boer, zijn zoontje en Remmo Statius Muller de loods uitreed, werd zij begroet door de stoomfluiten van haar grote zusters.

En op zaterdag 14 april organiseerde de SSN een kleine open dag, zodat iedereen die niet was uitgenodigd voor de 13e, ook van de loc onder stoom kon genieten.